Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van AVT zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan AVT geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt AVT u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst AVT u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

English

All e-mail messages (including attachments) are given in good faith by AVT. AVT cannot assume any responsibility for the accuracy or reliability of the information contained in these message (including attachments), nor shall the information be construed as constituting any obligation on the part of AVT. The information contained in messages (with attachments) from AVT may be confidential or privileged and is only intended for the use of the receiver named. If you are not the intended recipient, you are requested by AVT to delete the message (with attachments) without opening it and you are notified by AVT that any disclosure, copying or distribution of the information contained in the message (with attachments) is strictly prohibited and unlawful.