Beste klant,

 

AVT staat voor (onder andere) een maximaal mogelijke dienstverlening en wij willen de professionele sector dan ook bij strandingen en ad-hoc situaties goed helpen. We zijn hier goed op ingericht met een groot aantal servicewagens en vakkundige monteurs. Om er nu voor te zorgen dat de monteurs een beloning krijgen waarvoor ze: dag en nacht, 7 dagen per week, 365 dagen “stand-by” staan, moeten we ze belonen met goede en faire vergoeding. Ze kunnen ieder moment uit hun thuissituatie opgeroepen worden en laten dan alles vallen om u als klant zo snel als mogelijk is, vakkundig te helpen.

De vergoeding die u als klant betaald hiervoor moet minimaal kostendekkend zijn voor AVT. We bieden u dan ook 3 mogelijkheden aan:

1) u neemt onze AVT  full-service onderhoudscontract  af voor uw vloot. Dit doen we ook voor bestaande voertuigen (trucks, trailers, banden) en ze hoeven hiervoor niet nieuw te zijn. U betaalt dan niets van de onderstaande tabel, mits de stranding onder het onderhoudscontract valt. Mail naar info@avt.nl en we nemen contact met u op voor een passende aanbieding.

2) u neemt onze AVT stand-by dienst af. U bent dan verzekerd van voorrang bij afhandeling van uw noodgeval en u betaalt “geen bijdrage voor de beschikbaarheidsdienst monteur” uit onderstaande tabel. Voor deze dienst geldt een staffelprijs afhankelijk van het aantal trailers dat u onder wilt brengen en is er vanaf € 25,- per trailer per jaar aflopend naar € 5,- per trailer per jaar afhankelijk van het aantal eenheden.

3) u neemt geen van bovenstaande diensten af en dan gelden de volgende tarieven:

Er wordt (uiteraard) onderscheid gemaakt voor vaste klanten van AVT en passanten.

Vaste klant AVT:

De eigenaar en/of gebruiker van het voertuig (dus niet degene aan wie gefactureerd wordt) heeft in de laatste 6 maanden minimaal 2 betalende reparaties gedaan en heeft een jaaromzet van minimaal € 20.000,- bij AVT (ex BTW)

A = gedurende dag, uitrukservice

 

Factuurcode Omschrijving Bedrag (ex)
TD080 Uitrukken servicewagen € 78,25
TD081 Gereden kilometers servicewagen (per km) € 1,00
UREN: Geklokte uren monteur + 1,5 uur

B = Oproep voor vaste klant AVT

Factuurcode Omschrijving Bedrag (ex)
TD080 Uitrukken servicewagen € 78,25
TD081 Gereden kilometers (per km) € 1,00
TD130 Gereden kilometers monteur thuis-werk-thuis (per km) € 0,25
TD140 Bijdrage beschikbaarheidsdienst monteur 06H00-24H00 maandag tm zaterdag € 150,00
TD141 Bijdrage beschikbaarheidsdienst monteur tussen 00H00 en 06H00 en op feest- en zondagen € 200,00
UREN: Geprikte tijd + 1,5 uur ivm reistijd monteur + administratief werk

C = Oproep met servicewagen voor externe pechmelding

Factuurcode Omschrijving Bedrag (ex)
TD080 Uitrukken servicewagen € 78,25
TD081 Gereden kilometers (per km) € 1,50
TD130 Gereden kilomters monteur thuis-werk-thuis (per km) € 0,25
TD142 Bijdrage beschikbaarheidsdienst monteur 06H00-24H00 maandag tm zaterdag € 250,00
TD143 Bijdrage beschikbaarheidsdienst monteur tussen 00H00 en 06H00 en op feest- en zondagen € 300,00
UREN: Geprikte tijd + 1,5 uur i.v.m. reistijd monteur + administratief werk

Dear customer,

AVT stands for (among other things) the highest possible service and we aim to assist the professional sector effectively in case of breakdowns and ad-hoc situations. We are well-equipped for this with a large number of service vehicles and skilled technicians. To ensure that the technicians receive a reward for being on standby day and night, 7 days a week, 365 days a year, we must compensate them with a fair and reasonable fee. They can be called from their home situation at any moment and drop everything to help you, the customer, as quickly and professionally as possible.

The fee you, as a customer, pay for this must at least cover the costs for AVT. Therefore, we offer you three options:

1) You opt for our AVT full-service maintenance contract for your fleet. We also offer this for existing vehicles (trucks, trailers, tires), and they do not need to be new. You then pay nothing from the table below provided the breakdown falls under the maintenance contract. Email info@avt.nl and we will contact you with a suitable offer.

2) You opt for our AVT standby service. You are then guaranteed priority in handling your emergency and you do not pay the “availability service fee for the technician” from the table below. This service has a tiered price depending on the number of trailers you want to include, starting at €25 per trailer per year, decreasing to €5 per trailer per year depending on the number of units.

3) You do not opt for any of the above services, and the following rates apply:

Naturally, there is a distinction between regular AVT customers and passers-by.

Regular AVT customer:

The owner and/or user of the vehicle (not the person to whom the invoice is addressed) has done at least 2 paying repairs in the last 6 months and has an annual turnover of at least €20,000 with AVT (excluding VAT).